Τι ισχύει βάσει νόμου 4072 ΦΕΚ (Α/86/11-4-2012) για τις δημοσιεύσεις ισολογισμών ?

Στο άρθρο 232 του νόμου 4072 ΦΕΚ (Α/86/11-4-2012) αναφέρονται τα εξής:

Περιορισμός υποχρεώσεων Α.Ε. και Ε.Π.Ε. για δημοσίευση πράξεων και στοιχείων

1. Όπου στον Κ.Ν. 2190/1920 και στο Ν. 3190/1955 προβλέπεται δημοσίευση σε άλλα έντυπα μέσα, εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ−ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ., αυτή μπορεί να αντικαθίσταται με ανάρτηση των δημοσιευτέων πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρείας, εφόσον η διεύθυνση αυτής έχει καταχωρισθεί στην Μερίδα της εταιρείας. Για την ανάρτηση των παραπάνω πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρείας ενημερώνεται αμελλητί το οικείο Μητρώο.
Προθεσμίες που συνδέονται με δημοσίευση σε άλλα έντυπα μέσα εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ−ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ. λογίζεται ότι εκκινούν ή λήγουν από την ημέρα που η εταιρεία ανακοίνωσε στο οικείο μητρώο την ανάρτηση στην ιστοσελίδα.

2. Αν η εταιρεία δε διατηρεί ιστοσελίδα ή δεν έχει καταχωρήσει αυτήν στην Μερίδα της, οι δημοσιεύσεις της προηγούμενης παραγράφου πραγματοποιούνται, εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ−ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ., και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας.

Πόσους ισολογισμούς μπορώ να δημοσιεύσω στο e-diafaneia.gr ?

Με την ετήσια συνδρομή σας μπορείτε να δημοσιεύσετε απεριόριστο αριθμό ισολογισμών. Κάθε συνδρομή αφορά μία μόνο εταιρεία / επιχείρηση, δηλαδή ένα μοναδικό ΑΦΜ.

Ποιοί είναι οι διαθέσιμοι τρόποι πληρωμής για την υπηρεσία δημοσιοποίησης ισολογισμών;

Μπορείτε να πληρώσετε με κάποιον από τους παρακάτω τρόπους πληρωμής:

  • - Πληρωμή με Kατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό
  • - Πληρωμή στα Γραφεία μας

Χρειάζονται κάποιες άλλες ενέργειες μετά την δημοσίευση ενός ισολογισμού στο e-diafaneia.gr ?

Οι Α.Ε και Ε.Π.Ε. που έχουν κάνει αυτοαπογραφή και έχουν υποβάλλει τα δικαιολογητικά τους στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ του Β.Ε.Α, έχουν πλέον ως Μητρώο τους το Γ.Ε.ΜΗ. Αυτό, τους παρέχει το δικαίωμα, να αντικαταστήσουν τη δημοσίευση των ισολογισμών τους στις εφημερίδες, με τη δημοσίευση (ανάρτηση) στην ιστοσελίδα τους. Η δημοσίευση στο ΦΕΚ, εξακολουθεί να είναι υποχρεωτική.

 

Για να γίνει αυτό νόμιμα, πρέπει απαραιτήτως να έχουν δηλώσει την ιστοσελίδα τους (website) στο Γ.Ε.ΜΗ.. Αν δεν το έχουν ήδη κάνει κατά την απογραφή τους, πρέπει να ζητήσουν την καταχώριση τώρα, με αίτηση που θα βρουν στην Υπηρεσία Μητρώου – Γ.Ε.ΜΗ και στην ιστοσελίδα του Β.Ε.Α (παράβολο 10€ για την καταχώριση).

 

Οι εταιρείες πρέπει να έχουν υπόψη, ότι κάθε φορά που πραγματοποιούν ανάρτηση ισολογισμού στην ιστοσελίδα τους, οφείλουν και να τη γνωστοποιούν στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ, δεδομένου ότι σύμφωνα με το νόμο, «οι προθεσμίες που συνδέονται με τη δημοσίευση σε άλλα έντυπα μέσα, ξεκινούν ή λήγουν, από την ημέρα που η εταιρεία ανακοινώνει στο Γ.Ε.ΜΗ την ανάρτηση στην ιστοσελίδα, διαφορετικά θεωρείται εκπρόθεσμη και αντιμετωπίζει ακυρότητα των πράξεων».

 

Εξακολουθεί να είναι υποχρεωτική η ανάρτηση ενός ισολογισμού σε ΦΕΚ ?

Ναί, δημοσίευση στο ΦΕΚ, εξακολουθεί να είναι υποχρεωτική για την επιχείρηση.

Πώς πραγματοποιείται η ανάρτηση της ιστοσελίδας με τους ισολογισμούς στο web site της εταιρίας μας ?

Το προσωπικό μας θα σας στείλει με email τον κώδικα που είναι απαραίτητος για την ανάρτηση της σελίδας με τους ισολογισμούς σας. Κατόπιν εσείς (ή η εταιρία που έχει κατασκευάσει το web site σας) μπορείτε να τοποθετήσετε τον κώδικα στην σελίδα που επιθυμείτε.

Χρειάζονται κάποιες προϋποθέσεις/προδιαγραφές για την ανάρτηση της ιστοσελίδας με τους ισολογισμούς στο web site της εταιρείας μας ?

Η ιστοσελίδα που θα περιέχει τους ισολογισμούς της εταιρείας σας και παρέχεται από το e-diafaneia.gr έχουμε φροντίσει ώστε να προσαρμόζεται αυτόματα σε οποιοδήποτε web site και χώρο εσείς επιλέξετε να την τοποθετήσετε μέσα στο site σας.

Χρειάζομαι κάποιον developer ή τεχνικές γνώσεις για την ενημέρωση των στοιχείων μετά την ανάρτηση της ιστοσελίδας στο web site της εταιρείας μου ?

Για την ενημέρωση των εταιρικών στοιχείων και των ισολογισμών μετά την τοποθέτηση του σχετικού κώδικα στο web site σας δεν χρειάζεστε κάποιον developer ή οποιεσδήποτε τεχνικές γνώσεις ή να καλέσετε την εταιρεία που έχει κατασκευάσει το web site σας. Μπορείτε να στέλνετε όποτε επιθυμείτε χωρίς καμία επιπλέον χρέωση τις πληροφορίες ή τους νέους ισολογισμούς σας στο e-diafaneia.gr.

Η ιστοσελίδα με τους ισολογισμούς της εταιρείας μου εμφανίζεται σωστά σε όλες τις οθόνες,tablets & κινητά ?

Ναί, η ομάδα του e-diafaneia.gr έχει φροντίσει ώστε η ιστοσελίδα με τους ισολογισμούς σας να προσαρμόζεται αυτόματα σε όλα τα μεγέθη και όλες τις οθόνες υπολογιστών, laptop, tablets ακόμα και στις οθόνες κινητών τηλεφώνων όπως: iPhone, Android, κ.α.

Σε ποια μορφή παρουσιάζονται οι ισολογισμοί της εταιρείας ?

Όλες οι δημοσιεύσεις είναι σε μορφή PDF (Portable Document Format) αρχεία δηλαδή με κατάληξη .pdf έτσι ώστε να διαβάζονται εύκολα από τους χρήστες του Internet και ανεξάρτητα από τον τύπο του υπολογιστή, του λειτουργικού συστήματος (windows, mac, linux, κ.α.) ή την συσκευή που κάποιος διαθέτει.